EI变压器 ︳密封变压器 ︳环形变压器 ︳高频变压器专业的生产厂家!技术领导,质量过硬!

同创兴科2017年各月份生日的员工合影

* from : * author : admin * time : 2017-09-22 * click : 20
1月集体合影.JPG
2017年元月份生日员工合影

2017年2月份生日员工合影

2017年3月份生日员工合影

4月生日6人.JPG
2017年4月份生日员工合影

粘贴图片(1).jpg
2017年5月份生日员工合影

1.png
2017年6月份生日员工合影

IMG_3417.JPG
2017年7月份生日员工合影

IMG_3823.JPG
2017年8月份生日员工合影